Some text some message..

ขั้นตอนการเช่ารถ

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเช่ารถจากเรา

เช็ควันที่จะเช่ารถ

 • ลูกค้าแจ้งวันเวลาที่จะใช้รถ
 • สามารถแจ้งผ่าน Line,
 • Facebook หรือทางเว็บไซต์ได้
โอนเงินมัดจำ

 • โอนมัดจำจองรถ
 • 1000 บาท
 •  
รับรถ

 • รับรถได้ตามสถานที่ต่างๆ
 • ในจังหวัดน่าน ทุกพื้นที่ เช่น สนามบิน
 • บขส.น่าน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว
คืนรถ

 • คืนรถได้ตามสถานที่ต่างๆ
 • ในจังหวัดน่าน ทุกพื้นที่ เช่น สนามบิน
 • บขส.น่าน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว

** ในวันรับรถเอกสารที่ลูกค้าจะต้องใช้คือ ใบขับขี่ ของผู้เช่ารถ และบัตรประจำตัวประชาชน (ใช้เป็นตัวจริง ลูกค้าไม่ต้องถ่ายสำเนามา เราจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ในการเช่าเท่านั้น)